Regulamin sklepu

Spis treści
1. Definicje
2. Zakres ważności regulaminu
3. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia
4. Ceny i koszty przesyłki
5. Dostawa
6. Zastrzeżenie własności
7. Prawo do odstąpienia od umowy
8. Metody płatności i kupony
9. Reklamacje dotyczące Towarów
10. Reklamacje z zakresu świadczenia usług drogą elektroniczną
11. Ochrona danych osobowych
12. Oferent sklepu
13. Regulacja końcowa
14. Drukowana wersja regulaminu sklepu

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której zapisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu

b. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.)

c. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.decorolka.pl

d. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.decorolka.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia

e. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym

f. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy decorOlka – Aleksandra Gajdzicka, Zgierz, ul. 1. Maja 30/40 lok. 33, NIP: 7321969116, REGON: 100874428, zarejestrowana przez Prezydenta m. Zgierz w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 19502 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu

g. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827)

h. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

i. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru

2. Zakres ważności regulaminu

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy firmą decorOlka – Aleksandra Gajdzicka, Zgierz, ul. 1. Maja 30/40 lok. 33, NIP: 7321969116, REGON: 100874428, zarejestrowana przez Prezydenta m. Zgierz w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 19502 (zwaną poniżej decorolka) i jej Klientami w sklepie internetowym www.decorolka.pl (http://www.decorolka.pl/).

3. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia

- Przebieg procesu zamówienia
decorolka oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów dekoracji wnętrz. Klient klikając na produkt lub opis produktu, przechodzi do strony ze szczegółami dotyczącymi produktu. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez podanie żądanej ilości i kliknięcie na przycisk „dodaj do koszyka”.

Klikając na przycisk z symbolem koszyka, wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.

Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk "realizuj zamówienie". Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik.

Następnie, klikając na przycisk "sposób dostawy”, Klient przechodzi do strony, na której dokonuje wyboru sposobu dostawy Towarów. Po wybraniu sposobu dostawy, klikając przycisk „sposób płatności”, Klient przechodzi do strony, na której dokonuje wybory sposobu zapłaty za zamówienie.

Zamówienie zostaje przekazane do realizacji poprzez kliknięcie przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została złożona.

- Umowa kupna
Przedstawienie asortymentu w sklepie decorolka służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna z decorolka następuje w momencie, gdy decorolka przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).

4. Ceny i koszty przesyłki

- Ceny
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe, dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki.

- Koszty przesyłki
a. 12 zł - (Poczta Polska), przy zamówieniach płatnych przelewem lub za pośrednictwem dotpay.pl zostanie doliczony do cen towarów w zamówieniu,
b. 17,00 zł - do 30 kg (UPS), przy zamówieniach płatnych przelewem lub za pośrednictwem dotpay.pl zostanie doliczony do cen towarów w zamówieniu,
c. 21,50 zł – do 30 kg (UPS), przy przesyłkach "za pobraniem".
d. 11 zł - do 25 kg (max. wymiary paczki 41 x 38 x 64 cm) Paczkomaty 24/7
e. 15,5 zł - do 25 kg (max. wymiary paczki 41 x 38 x 64 cm) Paczkomaty 24/7 "za pobraniem"

W przypadku zamówienia towaru o równowartości co najmniej 350 zł (za wyjątkiem mebli), koszty przesyłki ponosi sklep decorOlka.

5. Dostawa

decorolka dostarcza swoje towary tylko do konsumentów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dostawa dokonywana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, Poczty Polskiej oraz systemu Paczkomaty 24/7. Po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwy jest również odbiór osobisty Towaru w siedzibie Sklepu.

Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych.

W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, decorolka zastrzega sobie prawo do zorganizowania na własny koszt częściowej dostawy, o ile Klient akceptuje takie rozwiązanie.

W przypadku, gdy decorolka nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od dostawcy, decorolka może wypowiedzieć umowę. Wówczas sklep decorolka powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, decorolka zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.

Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Serwisem Klienta decorolka. Sklep decorolka ma wówczas możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis lub ubezpieczyciela. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.

6. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością decorolka, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu decorolka.

7. Prawo do odstąpienia od umowy

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie do prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się z Serwisem Klienta (http://www.decorolka.pl/kontakt).

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient (lub upoważniona przez Klienta osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę decorolka telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (decorOlka – Aleksandra Gajdzicka, 95-100 Zgierz, ul. 1. Maja 30/40 lok. 33, telefon: 505951428, kontakt@decorolka.pl). W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy (www.decorolka.pl), co jednak nie jest obowiązkowe. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie decorolka w ciągu 14 dni.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, decorolka zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy, niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

Zwrot pieniędzy następuje za pośrednictwem przelewu bankowego na wskazany przez Klienta rachunek. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. decorolka zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.

Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

decorOlka – Aleksandra Gajdzicka
ul. 1. Maja 30/40 lok. 33
95-100 Zgierz
Polska

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.

decorolka ponosi koszty zwrotu towaru.

Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy.

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy (wg art. 38 ustawy o prawach konsumenta)

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów, które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań.

Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy (pobierz)

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na poniższy adres:

decorOlka – Aleksandra Gajdzicka
ul. 1. Maja 30/40 lok. 33
95-100 Zgierz
Polska

8. Metody płatności i kupony

a. Metody płatności

Metody płatności dostępne w sklepie to:
- płatność przy odbiorze (przy przesyłkach kurierskich lub za pośrednictwem Paczkomatów)
- przelew na polskie konto bankowe
- system dotpay.

W określonych przypadkach decorolka zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Płatność poprzez wysyłkę gotówki lub czeków nie jest możliwa.

b. Przelew na polskie konto bankowe (przedpłata)

Dane do przelewu na polskie konto bankowe:

Nr konta dla przelewów w PLN: 92 11 40 2004 0000 3602 6846 1530.

Odbiorca: decorolka – Aleksandra Gajdzicka

Adres odbiorcy: ul. 1. Maja 30/40 lok. 33, 95-100 Zgierz

Tytuł przelewu: numer zamówienia

Zamawiający: Imię i nazwisko

Kwota przelewu: końcowa suma rachunku

c. Kupony
Podczas realizacji kuponów prosimy uwzględnić specyficzne warunki realizacji, takie jak: wartość minimalna, data ważności kuponu itd. Odpowiednia informacja jest dostępna w opisie kuponu. Zwracamy uwagę, iż przy jednym zakupie możliwa jest realizacja tylko jednego kuponu, względnie zniżki. Nie jest możliwa wymiana kuponu na gotówkę lub odliczenie kuponu od wcześniejszych zamówień. Nie jest możliwa sprzedaż kuponów.

9. Reklamacje dotyczące Towarów

a. decorolka – Aleksandra Gajdzicka jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym

b. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@decorolka.pl. decorolka – Aleksandra Gajdzicka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

c. decorolka – Aleksandra Gajdzicka nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedawanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taka możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

10. Reklamacje z zakresu świadczenia usług drogą elektroniczną

a. decorolka – Aleksandra Gajdzicka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów

b. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić decorolka – Aleksandra Gajdzicka o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

c. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres ul. decorolka – Aleksandra Gajdzicka, 1. Maja 30/40 lok. 33, 95-100 Zgierz lub mailowo pod adres: kontakt@decorolka.pl.

d. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

e. decorolka – Aleksandra Gajdzicka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

11. Ochrona danych osobowych

Firma podchodzi do ochrony danych osobowych Klientów bardzo poważnie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych (http://www.decorolka.pl/content/8-ochrona-danych-osobowych)

12. Oferent sklepu

decorOlka – Aleksandra Gajdzicka,
95-100 Zgierz,
ul. 1. Maja 30/40 lok. 33,
NIP: 7321969116,
REGON: 100874428,
zarejestrowana przez Prezydenta m. Zgierz w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 19502

13. Regulacja końcowa

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy decorOlka – Aleksandra Gajdzicka a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy decorOlka – Aleksandra Gajdzicka a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę decorOlka – Aleksandra Gajdzicka.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

14. Drukowana wersja regulaminu sklepu

Klikając na link "Drukowana wersja regulaminu sklepu", (http://www.decorolka.pl/pdf/regulamin-sklepu.pdf) mamy możliwość pobrania drukowanej wersji regulaminu. Może ona zostać wydrukowana lub zapisana na twardym dysku.

Stan prawny regulaminu sklepu: 13 czerwca 2014


Products Compare.